Rendesia e Ndricimit ne Interior Design

Ndriçimi është një nga elementët më të rëndësishëm të interior design në të gjitha hapësirat tregtare. Ndihmon në krijimin e një ambienti mikpritës dhe produktiv duke rritur vlerën estetike të hapësirës. Prodhuesit kryesorë të ndriçimit LED besojnë se ndriçimi perben suksesin për një dizajn të mirë të brendshëm. Ai jo vetëm që ndikon në perceptimin e hapësirës, ambientin dhe gjendjen shpirtërore të njerëzve, por gjithashtu mban një hapësirë të madhe për rritjen e koeficientit të efikasitetit të hapësirës.
Për shembull, vendosja për zgjidhjet e ndriçimit LED të brendshëm dhe pajisjet e ndriçimit të zyrës LED jo vetëm që ndikon ne kursimin e energjisë, por edhe kursime te kostove. Për më tepër, ndriçimi i duhur gjithashtu komplimenton elementë të tjerë të dizajnit, duke përfshirë zgjedhjen e ngjyrave, madhësinë e hapësirës dhe paraqitjen, mobilimin etj. për të përmirësuar harmoninë dhe rrjedhshmërinë e Interior Design.
Këtu janë disa nga aspektet e dizajnimit të brendshëm ku ndriçimi luan një rol vendimtar:

1.Siguron Menaxhim Optimal te Ngjyrave
Lighting is known to lay a significant influence on the appearance of colours in a space. It can add to or subtract from the overall colours of the elements in the room. Moreover, it is also capable of creating an illusion by reflecting the light from the walls. Interior designers assert that lighting conditions can make a space holding light coloured elements seem bigger.
Ndriçimi dihet se jep një ndikim të rëndësishëm në shfaqjen e ngjyrave në një hapësirë. Mund të shtojë ose zbresë nga ngjyrat e përgjithshme të elementeve në dhomë. Për më tepër, ajo është gjithashtu e aftë të krijojë një iluzion duke reflektuar dritën ne mure. Projektuesit e brendshëm pohojnë se kushtet e ndriçimit mund ta bëjnë një hapësirë që mban elementë me ngjyra të lehta të duket më e madhe.

2.Permireson funksionalitetin dhe I sherben nje qellimi
Përmirësimi i funksionalitetit të një hapësire pretendohet të jetë një nga rolet kryesore të luajtur nga ndriçimi në fushën e dizajnimit të brendshëm. Ndriçon hapësirën, e bën punën më të lehtë dhe siguron mbrojtjen dhe sigurine e punonjësve. Për më tepër, prodhuesit kryesorë të ndriçimit komercial gjithashtu besojnë se ndriçimi kërkohet për t’i shërbyer një qëllimi, ose përndryshe është thjesht humbje parash dhe energjie elektrike. Për shembull, ndriçuesit e montuar në sipërfaqe janë instaluar në hapësira të mëdha si sallat, hyrjet, lobet, etj. jo vetëm sepse janë te bukura, por edhe për faktin se ato ofrojnë ndriçim të shkëlqyeshëm në të gjithë hapësirën.

3.Ndihmon ne krijimin e iluzionit te hapesires
Sic u permend dhe me pare, ndricimi ndihmon ne krijimin e iluzionit te hapesires. Projektuesit e brendshëm zakonisht gjejnë mënyra estetike për të sjellë më shumë dritë në pjesët më të errëta të një ndërtese. Ekspertët besojnë se një hapësirë e ndriçuar në mënyrë joefikase shpesh duket e ngushtë, gjë që mund të përkeqësohet nga afërsia e vendosjes se mobiljeve. Kështu, dizajnerët e brendshëm përpiqen të ndriçojnë hapësirën me ndriçues linear te varur, llamba ne qoshe, etj. në mënyrë që të krijohet një hapësirë vizualisht më e madhe.
Studime të ndryshme pohojnë gjithashtu se kushtet e ndriçimit mund të ndikojnë në nivelet e produktivitetit të njerëzve. Kështu, njerëzit ne ditet e sotme po investojnë në zgjidhje inteligjente të ndriçimit si Ndriçimi me ne qender Njeriun, që mund të programohen për të imituar dritën e ditës në një hapësirë. Meqenëse drita e ditës njihet si drita më e mirë që plotëson sjelljen njerëzore, ajo rrit disponimin e punonjësve duke rritur nivelet e motivimit dhe përqendrimit të tyre.